Refleksje po warsztacie…

W ostatnią sobotę (8 czerwca) prowadziłam warsztat ustawień
systemowych. Tematem przewodnim warsztatu były karmiące relacje…

Spotkanie było intensywne i trwało od 9.00 do 20.30…

Wszystkie osoby, które zapisały się na warsztat, miały swoje ustawienie.
Nawet Ci, którzy zgłosili się jako reprezentanci, w trakcie upływu dnia poczuli,
że też potrzebują własnego ustawienia.

Każda uczestnicząca w sobotę w ustawieniach osoba mogła się przekonać,
jakie to ważne być w relacjach, które karmią, wspierają, czasami „mocno
trzymają” gdy jesteśmy słabi…

Jakie to ważne, puścić tych, którzy dawno już odeszli… Pozwolić odejść im,
ich historiom i wydarzeniom z ich Życia oraz emocjom z tymi wydarzeniami
związanych… Wtedy wolne / wolni możemy stanąć do swojego ŻYCIA…

Jakie to uwalniające dla córki, gdy mama puszcza i oddaje lęki swojej babki
czy prababki, związane z lękiem o życie dziecka…

Jakie to oczyszczające, gdy wreszcie tajemnice rodzinne związane
z molestowaniem dzieci wychodzą na jaw, i blokady z tymi przeżyciami
związane mogą zacząć puszczać i się uzdrawiać…

Jakie to karmiące, kiedy córka czy syn, pomimo tego, co ciężkiego działo się
w ich dzieciństwie; mogą znowu patrzeć na mamę czy tatę i czerpać
z ich wsparcia: odwagę, siłę i gotowość na NOWE w ŻYCIU.

Jakie to wspierające, kiedy pogodzeni ze sobą i z tym, co było naszym
udziałem w dzieciństwie, możemy czerpać z doświadczeń, mądrości i siły
systemu rodzinnego, z którego pochodzimy…

Jak możliwość przemiany trudnego, uwolnienia i uzdrowienia, przepełnia
nadzieją, radością, mocą sprawczą i chęcią ŻYCIA…

Życzę Ci wielu karmiących relacji w twoim ŻYCIU
do następnego przeczytania
Jowita 🙂

Kolejny warsztat, odbędzie się w 5 – 7 lipca we Wrocławiu.
Temat warsztatu: O chorobach, dolegliwościach i symptomach z ciała…
Tym razem możesz doświadczyć i poznać kilka metod: technikę oddechu
połączonego (rebirthing), ustawień systemowych (porządki miłości)
i medytacji w ruchu (tym razem będzie medytacja oddechowa OSHO).
Zapraszam Cię…

https://przystanwdrodzedo.pl/wydarzenia/o-chorobach-dolegliwosciach-i-symptomach-z-ciala/

Scroll to Top