O oddychaniu

„Bez boskiego ducha jesteśmy po prostu zbiorem cząsteczek złożonych z niewielkiej liczby pierwiastków istniejących na naszej planecie. Biblia podaje, że człowiek narodził się w wyniku tchnięcia życia w glinę przez Boga. Rozumiem to jako symbol aktu stworzenia, dzięki któremu w nasze komórki wstępuje duch zmieniający je w żyjące ciało. Nasz oddech jest jednocześnie symbolem i sposobem osiągnięcia doskonałości życia.

Niektóre tradycje podają, że życie rozpoczyna się z pierwszym wdechem, a kończy z ostatnim wydechem. To właśnie nasza zdolność oddychania podtrzymuje życie w naszym ciele. Wiedza o tym, jak wspierać naszą siłę życiową w sytuacji niedomagania czy poczucia straty, utrzymuje nas w zdrowiu na wszystkich poziomach. (….) Aby osiągnąć zamierzony efekt, należy pracować nad doskonaleniem oddechu na wszystkich poziomach: fizycznym, umysłowym i duchowym.

James Morningstar
„Rebirthing. Oddech światła i miłości.”

Bez wody możemy przeżyć kilka dni, bez jedzenia kilkanaście do kilkudziesięciu dni, bez oddychania (bez tlenu) tylko kilka minut. Ilość powietrza, które wdychamy każdego dnia, jest w przybliżeniu pięć razy większa od ilości picia i jedzenia, które spożywamy. Dlaczego więc tak niewiele uwagi poświęcamy tak podstawowej i centralnej funkcji naszego ciała jaką jest oddychanie?

Od czasów prehistorycznych waga oddychania dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz jego związek z duchem był znany. Tylko kultura Zachodu w ostatnich wiekach zapomniała o aspekcie oddechu. W kulturach Chin, Japonii, Indii i Tybetu, utrzymuje się i praktykuje duchową tradycję oddechu (np. różne odmiany jogi, chińskie techniki pracy z oddechem). Dopiero w czasach nam bardziej współczesnych na Zachodzie zaczęto na powrót odkrywać znaczenie oddechu. Jednym z prekursorów świadomego stosowania oddechu w pracy z klientem w XX wieku był Wilhelm Reich, twórca metody psychoterapii somatycznej. Także jego uczeń Alexander Lowen (twórca pojęcia „bioenergetyki”) uznawał znaczenie oddechu dla ludzkiego zdrowia.

Metoda, którą wykorzystuję to praca oddechem połączonym. Jest to metoda wprowadzona w latach siedemdziesiątych przez Leonarda Orr’a. Ma ona zróżnicowane pochodzenie, mówi się, że metoda ta oparta jest na starych indyjskich a także indiańskich technikach oddechowych pochodzących nawet sprzed 3000 lat. Leonard Orr w swojej pracy odkrył, że oddychając oddechem połączonym można uzdrowić wiele blokad (traum) w ciele, które powstały w momencie narodzin i dalszym życiu. W języku angielskim metoda ta nazywana jest rebirthing’iem, czyli w wolnym tłumaczeniu ponownymi narodzinami.

Praca oddechem połączonym jest to technika głębokiej relaksacji. Metoda ta prowadzi do lepszego kontaktu z samym sobą, poszerza perspektywy umysłowe, otwiera ciało na przepływ energii, uwalnia bloki na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Jest to metoda bardzo prosta, jednocześnie pełna mocy. Metoda ta jest łączona z innymi formami opieki, m.in. przez: pielęgniarki i lekarzy, psychologów, pedagogów i nauczycieli oraz wielu innych, którzy chcą zmienić lub polepszyć jakość swojego życia.

Leonard Orr zaleca uczestnictwo w ok. 10 sesjach oddechowych (grupowych lub indywidualnych) pod okiem trenera, po nabraniu doświadczenia można pracować tą metodą samodzielnie w domu.

Wszystko, co nas otacza jest energią. Także emocje, które odczuwamy są energią, która przepływa przez nasze ciało. Jeśli ma ona możliwość swobodnego płynięcia, to pojawi się w nas, będziemy ją odczuwać i z czasem odpłynie. Często jednak, z powodu różnych okoliczności, nie mamy możliwości jako dzieci, a później jako dorośli, do swobodnego wyrażania emocji (w szacunku i miłości dla siebie i otoczenia), co powoduje napięcia i blokady w naszym ciele. Praca oddechem połączonym, uczy radzenia sobie w takich sytuacjach i lepszego kontaktu z samym sobą.

Jak powiedział James Morningstar w swojej książce: „Oddech jest pomostem-tęczą, jednoczącym ciało, umysł i ducha” i jeśli między tymi trzema aspektami istoty ludzkiej istnieje harmonia i współpraca, to każdy człowiek może korzystać z nieograniczonego potencjału jakim obdarzył go Bóg aby wieść zdrowe, szczęśliwe i radosne życie.

Informacje i dane dotyczące oddychania pochodzą z następujących źródeł:

Alexander Lowen „Duchowość ciała. Jak uleczyć ciało i duszę.”
Gunnel Minnet „Przegląd pracy z oddechem”
James Morningstar „Rebirthing. Oddech światła i miłości.”

Zapraszam do Kontaktu:
Jowita 🙂
jowita@przystanwdrodzedo.pl
tel. 600 889 229

Scroll to Top