O ZMIANIE… 5 czerwca 2023, poniedziałek

W związku ze ZMIANAMI, jakie wprowadzasz w SOBIE i w swoim
ŻYCIU, warto pamiętać o pewnych zasadach/regułach…
Deepak Chopra nazwał je PRAWAMI.
Jeśli tylko masz w sobie otwartość i gotowość mogą one być
DROGOWSKAZAMI, które poprowadzą Cię ku ŻYCIU zgodnymi
z PRAWAMI WSZECHŚWIATA…

1. PRAWO CZYSTEJ MOŻLIWOŚCI
„Źródłem wszelkiego stworzenia jest czysta Świadomość…
czysta możliwość pragnąca się wyrazić, przejść ze stanu
nieprzejawionego w przejawiony.”

2. PRAWO DAWANIA (Prawo Dawania i Otrzymywania)
„Wszechświat funkcjonuje dzięki dynamicznej wymianie…
Dawanie i otrzymywanie to różne aspekty przepływu
energii we wszechświecie.”

3. PRAWO KARMY (Prawo Przyczyny i Skutku)
„Każde działanie wytwarza wiązkę energii, która powraca
do nas w podobnej formie… co posiejemy, to zbierzemy.”

4. PRAWO NAJMNIEJSZEGO WYSIŁKU
„Inteligencja przyrody działa swobodnie i bez wysiłku…
beztrosko, harmonijnie i z miłością.”

5. PRAWO INTENCJI I PRAGNIENIA
„W każdej intencji i pragnieniu zawiera się mechanizm ich spełnienia…
intencja i pragnienie mają w polu czystej możliwości nieograniczoną
moc organizującą.”

6. PRAWO NIEPRZYWIĄZYWANIA SIĘ
„W nieprzywiązywaniu się kryje się mądrość niepewności…
mądrość niepewności oznacza wolność od naszych przeszłych dziejów,
od znanego, które nas więzi uwarunkowaniami powstałymi w przeszłości.”

7. PRAWO DHARMY (Prawo Celu Życia)
„Każdy z nas ma cel w Życiu… specjalny dar albo wyjątkowy talent,
po to by obdarzać nim bliźnich.”

Informacje zaczerpnięte z książki:
Deepak Chopra ” Siedem duchowych praw sukcesu.
Praktyczny przewodnik jak spełnić swoje marzenia”

Życzę Ci wytrwałości w DRODZE do ZMIANY
Do następnego przeczytania
Jowita 🙂

Scroll to Top