O MIŁOŚCI do Matki ZIEMI…

Dzisiaj 22 kwietnia – od jakiegoś czasu, obchodzony jako Światowy
(Międzynarodowy) DZIEŃ ZIEMI.

Został ustanowiony aby „uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy
jest ekosystem naszej planety. Corocznie wiosną organizowane są akcje,
których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie…”


Nie jesteśmy w stanie zmienić Świata i innych, ale zmieniając siebie, swoje postawy
i zachowania, wpływamy na zmiany w Świecie i na innych wokół nas.

Czy żyjesz w szacunku dla zasobów jakie mamy dzięki Matce ZIEMI?
Czy kupujesz rzeczy i jedzenie, których potrzebujesz i w ilości jakiej potrzebujesz,
których używasz… i zużywasz do końca?
Czy żyjesz w równowadze dbając o środowisko zewnętrzne (naszą planetę)
jaki i to wewnętrzne (czyli twój organizm)?

Czy jest jakaś mała rzecz, zachowanie, nawyk, który możesz od dzisiaj zmienić/
wprowadzić / zaniechać, który będzie oznaką MIŁOŚCI i SZACUNKU do Matki ZIEMI
i jej zasobów?

Życzę Ci Uważnego Świadomego ŻYCIA w Równowadze…
Do następnego przeczytania
Jowita 🙂

P.S. Rysunek pochodzi z pixabay.com

Scroll to Top