Klauzula informacyjna

Witam serdecznie,

W związku z wejściem w życie prawa dotyczącego przetwarzania danych osobowych czyli RODO. Prawo to zostało oparte na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

Korzystając z usług firmy PRZYSTAŃ Jowita Stan-Sokołowska, przekazałeś/aś pewne dane o sobie, które umożliwiły Ci korzystanie z usług firmy i kontaktowanie się z Tobą w celu zrealizowania usługi. Są to:
– imię i nazwisko
– nr telefonu
– adres mail’owy
– i jeśli potrzebujesz rachunku, to dane niezbędne do jego wystawienia (nazwa firmy, adres, NIP).

PRZYSTAŃ korzysta z Twoich danych w celu:
– zrealizowania usługi
– marketingowych i informacyjnych
– obsługi bankowej i księgowej.

Administratorem Twoich danych i osobą przetwarzającą Twoje dane w firmie PRZYSTAŃ jest Jowita Stan-Sokołowska, ul. Czereśniowa 1, 55-080 Smolec.
W razie potrzeby możesz się ze mną skontaktować mailowo: jowita@przystanwdrodzedo.pl
albo telefonicznie: 600 889 229.

Kontaktując się ze mną w sprawie swoich danych osobowych, możesz:
– prosić o wpisanie do bazy
– uzupełnić dane
– zmienić je
– ograniczyć zakres przetwarzania twoich danych
– poprosić o usunięcie z bazy.

Jeśli uznasz, że przetwarzam Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dziękuję Ci za poświęcony czas na zapoznanie z powyższą informacją.

Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam
Jowita Stan-Sokołowska

Scroll to Top